Câu hỏi đố vui về SHTT dành cho học sinh tiểu học

Mô tả thời gian khóa học

Bộ phim hoạt hình "Vườn Nhiệt đới" bao gồm 03 tập phim với tổng thời lượng 17 phút truyền tải về lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Sau khi xem nội dung của bộ phim, học sinh tham gia trò chơi đố vui gồm 21 câu hỏi.

Mục tiêu khoá học

Nhằm truyền tải kiến thức cơ bản về SHTT một cách sinh động và phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Danh sách học phần

  • Thông tin khoá học
  • Phim hoạt hình Vườn Nhiệt đới
  • Trò chơi đố vui
  • Đánh giá của học viên

Lợi ích của khoá học

Học sinh được giới thiệu về SHTT để làm quen với khái niệm “sở hữu trí tuệ”, hình thành ý thức tôn trọng thành quả sáng tạo của người khác, không tự ý sao chép và sử dụng tài sản trí tuệ khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu.

Yêu cầu tham gia khoá học

Mọi lứa tuổi học sinh đều có thể tham gia.
Học sinh cần tạo tài khoản trước, sau đó mới đăng ký khóa học.