Chương trình đào tạo

Thông tin giới thiệu chương trình đào tạo

      Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực chuyên ngành đặc thù và thường xuyên thay đổi, chính vì vậy việc không ngừng trau dồi kiến thức về sở hữu trí tuệ là điều không thể thiếu. Cổng thông tin đào tạo trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ là giải pháp giúp mọi cá nhân dù ở bất kỳ đâu và vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể truy cập và tiếp cận với lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Cổng thông tin đào tạo trực tuyến cung cấp các khóa học đa dạng về thời lượng và nội dung, đáp ứng được nhu cầu của mọi đối tượng học viên. Về tổng thể, Cổng thông tin đào tạo trực tuyến bao gồm các chuyên mục khóa học như sau:

(1)  Khóa học cơ bản: trang bị kiến thức chung về sở hữu trí tuệ và các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ giúp học viên có cái nhìn tổng quan và định hình được vấn đề mình quan tâm. Bao gồm:

-         Khóa học tổng quan về sở hữu trí tuệ

-         Khóa học tổng quan về Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam

(2) Khóa học nâng cao: đi sâu vào các vấn đề chuyên môn của sở hữu trí tuệ với các yêu cầu  cao, do đó học viên cần dành nhiều thời gian học tập và nghiên cứu.

-         Khóa học về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế.

-         Khóa học về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

-         Khóa học về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

-         Khóa học quản trị tài sản trí tuệ

-         Khóa học về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ

-         Khóa học về thông tin sở hữu trí tuệ

(3)  Lớp học trực tuyến: là công cụ giúp học viên có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên