Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Mô tả thời gian khóa học

Bạn mất 30 phút để hoàn thành khóa học này, bao gồm thời gian xem video và trả lời các câu hỏi.

Mục tiêu khoá học

Khóa học này được tổ chức với các mục tiêu sau:
- Hiểu rõ các bước đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
- Nắm được một số kĩ năng cơ bản để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Danh sách học phần

  • Thông tin khoá học
  • Bài giảng và câu hỏi
  • ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC VIÊN
  • TÀI LIỆU HỮU ÍCH

Lợi ích của khoá học

Khóa học giúp bạn nắm được các tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, cách chuẩn bị tờ khai, cách phân loại nhãn hiệu, cách tính phí và lệ phí.

Yêu cầu tham gia khoá học

Mọi cá nhân có nhu cầu tìm hiểu để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam đều có thể đăng ký tham gia khóa học này.