Tập huấn SHTT _Trung tâm Thông tin SHCN

Mô tả thời gian khóa học

Mục tiêu khoá học

Khóa học này cung cấp cho học kiến thức cơ bản về SHTT bao gồm Luật SHTT, về các đối tượng bảo hộ của SHTT như Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Nhãn Hiệu, Kiểu dáng, và các quy trình xử lý đơn đăng ký SHCN và tra cứu thông tin SHCN.

Danh sách học phần

  • Thông tin khoá học

Lợi ích của khoá học

Qua khóa học, học viên sẽ nắm được các kiến thức cơ bản liên quan đến SHTT, thủ tục đăng ký và quy trình thẩm định đơn đăng ký bảo hộ Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu.

Yêu cầu tham gia khoá học

Khóa học này chỉ dành cho các học viên đã đăng ký với Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp. Vui lòng truy cập trang web của Cục Sở hữu trí tuệ để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến việc đăng ký.