Pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Mô tả thời gian khóa học

Đang cập nhật

Mục tiêu khoá học

- Trang bị kiến thức chung về các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
- Có ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác

Danh sách học phần

 • Thông tin khoá học
 • Chuyên đề 1: Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam
 • Chuyên đề 2: Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan
 • Chuyên đề 3: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng
 • Chuyên đề 4: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đồi với các sản phẩm sáng tạo
 • Chuyên đề 5: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với các chỉ dẫn thương mại
 • Chuyên đề 6: Căn cứ xác lập quyền và thủ tục đăng ký bảo hộ quyền SHCN
 • Chuyền đề 7: Nội dung, giới hạn quyền và thời hạn bảo hộ các đối tượng quyền SHTT
 • Chuyền đề 8: Thủ tục duy trì, gia hạn và sửa đổi văn bằng bảo hộ quyền SHTT
 • Chuyên đề 9: Chuyển giao quyền SHTT
 • Chuyên đề 10: Bảo vệ quyền SHTT
 • Bài kiểm tra cuối khóa

Lợi ích của khoá học

- Có được tài liệu đào tạo và tập hợp văn bản pháp luật sở hữu trí tuệ đầy đủ và cập nhật
- Sắp xếp thời gian học tập linh học theo hình thức tự học.
- Nhận được chứng chỉ để tiếp tục tham gia các khóa đào tạo nâng cao.

Yêu cầu tham gia khoá học

Nộp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo DL101 của Cổng IP-elearning