Tổng quan về Sở hữu trí tuệ (đợt 3)

Schedule

Số lượng: 200 học viên
Thời gian mở đăng ký: 02/11/2021 - 07/11/2021
Thời gian học: 08/11/2021 - 12/12/2021
Kiểm tra cuối khoá: 13/12/2021 - 22/12/2021

Target

Khoá đào tạo này được tổ chức nhằm các mục tiêu sau:
- Nâng cao nhận thức về những khái niệm cơ bản liên quan đến SHTT cũng như tầm quan trọng của SHTT.
- Giải thích những yếu tố cấu thành sự bảo hộ quyền SHTT.
- Giới thiệu các điều ước quốc tế điều chỉnh quyền SHTT.

Section

 • Thông tin khoá học
 • Học phần 1: Giới thiệu về sở hữu trí tuệ
 • Học phần 2: Quyền tác giả
 • Học phần 3: Quyền liên quan
 • Học phần 4: Nhãn hiệu
 • Học phần 5: Chỉ dẫn địa lý
 • Học phần 6: Kiểu dáng công nghiệp
 • Học phần 7: Sáng chế
 • Học phần 8: Các điều ước quốc tế do WIPO quản lý liên quan đến các hệ thống đăng ký quốc tế và PCT Nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và sáng chế
 • Học phần 9: Cạnh tranh không lành mạnh
 • Học phần 10: Bảo hộ giống cây trồng mới
 • Học phần 11: Thảo luận và Tóm tắt
 • Học phần 12: Sở hữu trí tuệ và mục tiêu phát triển
 • Kiểm tra cuối khóa (13/12-22/12)

Benefit

Khoá đào tạo giúp người học làm quen với các khái niệm, nguyên tắc và các nhóm lĩnh vực khác nhau của SHTT.

Request

Khoá đào tào này là ở cấp độ cơ bản, dành cho mọi đối tượng thuộc các chuyên môn khác nhau đều có thể tiếp cận, theo học được.